You are here

Terreinen sportcentrum moeilijk bereikbaar, komende van de Liersesteenweg

Momenteel is het NIET mogelijk het sportcentrum te bereiken komende uit de richting Liersesteenweg. Omrijden via Schoorstraat en Bossestraat.

Aanleg fietspaden Lostraat/

Beschrijving van de werken
Het gemeentebestuur legt in samenwerking met de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid twee enkelrichtingsfietspaden aan in de Lostraat in Heist-op-den-Berg. Het gaat om het deel tussen de Lange Haagstraat en de Liersesteenweg (N10). De fietspaden worden op sommige plaatsen met een haag afgescheiden van de rijweg en zijn 1,75 meter breed. Het gaat in totaal om 4.366 meter fietspad. Er worden ook twee veiligere fietsoversteken voorzien ter hoogte van het zwembad en ter hoogte van de Oudestraat.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moesten de bomen in de Lostraat verdwijnen. Dit is in de zomer van 2016 al gebeurd.

Timing en fasering
De werken zijn gestart in augustus 2016 en zullen vermoedelijk duren tot eind 2018. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gespreid over verschillende fases. In elke fase wordt er eerst gewerkt door de nutsmaatschappijen. Daarna vindt de aanleg van het fietspad plaats. Deze planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Fase 2 ➜ rotonde De Sporthal tot spoorweg
Werken aan de nutsleidingen: januari 2017 tot bouwverlof 2017 (+/- 7 maanden)
Aanleg van het fietspad: augustus 2017 tot december 2017 (+/- 5 maanden)
Fase 3 ➜ spoorweg tot Langveldstraat
Werken aan de nutsleidingen: augustus 2017 tot december 2017 (+/- 7 maanden)
Aanleg van het fietspad: januari 2018 tot mei 2018 (+/- 4 maanden)
Fase 4 ➜ Langveldstraat tot Liersesteenweg (N10)
Werken aan de nutsleidingen: januari 2018 tot bouwverlof 2018 (+/- 7 maanden)
Aanleg van het fietspad: augustus 2018 tot december 2018 (+/- 4 maanden)

De faseringen worden zo uitgevoerd dat wanneer men start met de aanleg van het fietspad in een fase, tegelijkertijd begonnen wordt met de werken aan de nutsvoorzieningen van de volgende fase. Op die manier wordt er dus telkens in twee delen van de Lostraat gewerkt, een deel waar men fietspad aanlegt en een deel waar men nutsleidingen aanlegt.

Omleiding
Het verkeer komende van Heist-centrum wordt omgeleid via Westerlosesteenweg, Mechelbaan, Liersesteenweg (N10). Het verkeer komende van de Liersesteenweg wordt omgeleid via de rotonde aan Fabiola naar de Mechelsesteenweg (N15). Het plaatselijke verkeer kan in enkelrichting van Heist-centrum naar de Liersesteenweg (N10) rijden, behalve tijdens de werken aan het spoor (fase 3). Dan volgen zij ook bovenvermelde omleiding.

meer info via:
http://heist-op-den-berg.be/werken-en-manifestaties-op-openbaar-domein-f...

Datum: 
09/01/2017