You are here

Terreinen sportcentrum moeilijk bereikbaar, komende van de Liersesteenweg

Momenteel is het NIET mogelijk het sportcentrum te bereiken komende uit de richting Liersesteenweg. Omrijden via Schoorstraat en Bossestraat.

Fietspaden Lostraat - fase 4

Update januari 2018

Ondertussen is aannemer Van Wellen bezig met het plaatsen van de lijnvormige elementen langs de oneven zijde in het gedeelte van Lostraat, gelegen tussen de rotonde aan de Paul Van Roosbroeklaan en de Bergebeekstraat. Onder voorbehoud van gunstig weer wordt in deze zone begin februari asfalt geplaatst waarna de bermen kunnen afgewerkt worden en de haag kan worden geplant.

Vanaf 22 januari start de aannemer langs de even zijde met het vernieuwen van de riolering tussen de Bergebeekstraat en de spoorweg. Om vlot en veilig te kunnen werken zal hier enkel nog plaatselijk verkeer worden toegelaten. Het vernieuwen van deze riolering zal ongeveer 1 week duren. Na deze rioleringswerken wordt de rijbaan opgebroken en zal hier geen verkeer meer worden toegelaten.

Aan de verkeerssituatie tussen de spoorweg en het rondpunt met de N10 wordt voorlopig niets gewijzigd. Er blijft hier enkelrichting ingesteld, over 1 rijstrook, tot de aannemer op dit gedeelte zal starten. Hierover ontvang je later nog meer informatie.

In de zone tussen de spoorweg en de Peremansheidestraat langs de kant van de oneven huisnummers moeten de verschillende nutsmaatschappijen nog huisaansluitingen en overkoppelingen realiseren. Deze werken duren vermoedelijk tot eind januari.
Gelijktijdig met deze werken kan er kortelings gestart worden met de aanleg van de nutsleidingen tussen de Peremansheidstraat en de N10. Momenteel is het fietspad reeds opgebroken en werd er droogzuiging geplaatst ter voorbereiding van deze werken.

De handelaars blijven bereikbaar via het Industriepark, de Heibloemstraat of de Peremansheidestraat.

Fietsers kunnen de omleiding volgen via de Mechelbaan.

Omleiding
Het verkeer komende van Heist-centrum wordt omgeleid via Westerlosesteenweg, Mechelbaan, Liersesteenweg (N10). Het verkeer komende van de Liersesteenweg wordt omgeleid via de rotonde aan Fabiola naar de Mechelsesteenweg (N15). Het plaatselijke verkeer kan in enkelrichting van Heist-centrum naar de Liersesteenweg (N10) rijden, behalve tijdens de werken aan het spoor (fase 3). Dan volgen zij ook bovenvermelde omleiding.

meer info via:
http://heist-op-den-berg.be/werken-en-manifestaties-op-openbaar-domein-f...

Datum: 
09/01/2017