You are here

Structuur / bestuur

Beste bezoeker,

Een goed opgezette communicatie en daarbij behorende informatiebronnen zijn niet meer uit de maatschappij weg te denken. Met name de beschikbaarheid over en het verstrekken van informatie is steeds belangrijker geworden.

Een website vervult hierin een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de website van K.SK.Heist. De laatste jaren heeft de website www.kskheist.be zich als belangrijke - zo niet de meest belangrijke - informatiebron van onze vereniging ontwikkeld.

Enige tijd geleden zijn we begonnen met de uitdagende, maar ook omvangrijke opdracht om een nieuwe website te definiëren en te bouwen. Inmiddels, meer dan een half jaar en ettelijke voorbereidende vergaderingen later, is het dan eindelijk zover: de nieuwe website met een schat aan nieuwe informatieve mogelijkheden gaat "de lucht in".

De oude website "klikte" vertrouwd; deze nieuwe website zal in het begin vast nog wat onwennig “klikken”… Maar al vlug zal de bezoeker duidelijk worden dat deze nieuwe website alles in zich heeft om de komende jaren uit te groeien tot een omvangrijke, communicatieve informatiebron met ongekende mogelijkheden voor onze vereniging.

De website biedt naast de aloude berichtgeving een aantal nieuwe zaken. Daarnaast zal de snelheid van berichtgeving en daarmee de actualiteit toenemen omdat diegenen die normaliter inhoud aanleveren, deze nu zelf online kunnen zetten. Ook zal er een optimale integratie te zien zijn van ons TV-medium, K.SK-TV.

Zoals we trots zijn op onze ganse K.SK.-familie, zo trots zijn we ook op dit mooie resultaat. Met dank ook aan de bouwers, de firma Bizzoom, onze webmaster Kris Claes en tal van vrijwilligers binnen de club.

Wij raden u aan om veelvuldig en actief gebruik te maken van deze website en… te beseffen dat deze sterk uitgebreide informatiebron vanaf nu het nieuwe fundament is van de interne en externe communicatie bij K.SK.Heist. Het is aan de leden, vrijwilligers, commissies, supporters, sponsors, kortom aan alle blauw-wit-groene sympathisanten om, in samenspel met het clubbestuur , dit fundament nog verder uit te bouwen tot een stevig bouwwerk.

Patrick Wijns
Voorzitter K.SK.Heist