You are here

Speelgelegenheidsprincipes jeugdspelers KSK Heist:

Deze principes hebben in de jeugdacademie van KSK Heist tot doel dat alle jeugdspelers in hun individuele ontwikkeling (beginnende bij ontwikkelingsfase 1 en eindigend bij ontwikkelingsfase 4) voldoende wedstrijdtijd aangeboden krijgen. Door het feit dat de spelers voldoende speelgelegenheid krijgen, kan de technische staf een goed oordeel vellen over de spelers en zodoende een objectieve spelersevaluatie formuleren.
Onze algemene stelregel i.v.m. de speelgelegenheidsprincipes, en waaraan alle jeugdtrainers zich met de hoogste prioriteit dienen te houden, is :

Elke jeugdspeler die voor een wedstrijd geselecteerd wordt en op het wedstrijdblad wordt ingeschreven, speelt minimum 50 % van de normale wedstrijdduur.
Spelers die zich manifesteren als sterkhouders van de ploeg (vooral bij de oudere elftallen vanaf U14 t/m.U19) waarin de jeugdacademie potentiële spelers ziet voor de doorstroming richting beloften en A-kern, zullen meer speelgelegenheid (minimum 70%) krijgen.

Op seizoensbasis moeten de spelers deze percentages van speelgelegenheid ook bekomen. Op voorwaarde dat de speler selecteerbaar was.

Deze principes zijn van toepassing op alle jeugdploegen van KSK Heist, vanaf duiveltjes (U6) tot en met juniors (U19). Ze zijn eveneens van toepassing voor gelegenheidsploegen zoals onze postformatie-elftallen.

Minimum 50 % van de normale wedstrijdduur.
Met de vernieuwde spelregel i.v.m. doorlopende vervangingen, is het niet meer noodzakelijk dat de trainer alleen wisselt tijdens de rust. Dit houdt in dat een speler niet automatisch een ganse eerste helft moet spelen en een volledige tweede helft plaats moet nemen op de bank. Elke trainer moet de wedstrijd aanvoelen. Spelers die in een bepaalde wedstrijd goed in de match zitten, kunnen op dat moment langer spelen. Spelers die wat last hebben van een kleine kwetsuur, kunnen uit voorzorg gewisseld worden. Spelers die een verhoogde kans maken op een gele en/of rode kaart of ongewenst gedrag vertonen kunnen ook gewisseld worden. Deze uitzonderlijke omstandigheden kunnen geen aanleiding geven om op regelmatige basis af te wijken van dit principe.

Selecteerbaar
Elke trainer maakt zijn selectie aan zijn spelersgroep kenbaar na de laatste training van de week. Een selectie moet je verdienen en de trainer bepaalt of je al dan niet selecteerbaar bent op basis van bv. aanwezigheid en inzet op de training. Ook de medische staf of sportieve coördinatie kan hier mee in beslissen bv. in het kader van een speler die uit schorsing of revalidatie komt. Een trainer die een speler niet selecteert, moet dit steeds onderbouwd kunnen argumenteren.

Seizoensbasis
Hiermee bedoelen we alle wedstrijden die deel uit maken van de reguliere jeugdcompetitie. Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien voor, tijdens of na de competitie worden hier niet meegerekend.

Doorschuiven van spelers
De speelgelegenheidsprincipes blijven ook van toepassing op spelers die tijdelijk of definitief naar een andere of hogere ploeg worden doorgeschoven. Een speler doorschuiven om een extra reserve op de bank te hebben, is geen goed argument. Elke doorgeschoven speler moet dus ook minimum 50 % van de wedstrijdduur spelen.

Doelmannen
Voor onze doelmannen van de jeugdacademie van KSK Heist, gelden ook de principes van de speelgelegenheid. Wegens de specifieke situatie van de doelmannen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen trainers, coördinatoren en TVJA.

Voorbeelden :
- Een ploeg kan één wedstrijd zonder doelman vallen. (doelman is bv. ziek)
- Een ploeg kan voor langere periode zonder sluitstuk vallen. (zwaardere kwetsuur)
- Een ploeg kan permanent over 2 doelmannen beschikken.

Afwijkingen op de speelgelegenheid

1. Indien een jeugdploeg 2 speeldagen voor het einde van de competitie kan kampioen spelen. Daar dit een unieke gebeurtenis is voor heel de entourage rond de ploeg, zal deze afwijking worden toegestaan op voorwaarde dat deze werd aangevraagd en voorgelegd aan de sportieve cel van de club.

2. Indien een jeugdspeler door omstandigheden 2 wedstrijden op het weekend moet betwisten. Indien de speler, naast een wedstrijd bij zijn eigen ploeg, ook nog een andere ploeg moet “depanneren”, mag er tijdens zijn tweede wedstrijd afgeweken worden van de speelgelegenheidsprincipes om de speler niet te overbelasten en hem te sparen voor overbelasting.

Bijvoegsel – BELANG VAN HET WEDSTRIJDRESULTAAT
Onze jeugdacademie wenst te benadrukken dat het wedstrijdresultaat op de laatste plaats komt. Elke trainer dient eerst te kijken naar de progressie die elke speler maakt tijdens het lopende seizoen en dit zonder rekening te houden met het klassement of resultaat van de wedstrijd. We moeten onze spelers wel een winnaarsmentaliteit aankweken maar steeds vertrekkende vanuit een verzorgde opbouw van achteruit met verzorgd combinatievoetbal. De trainer moet zijn spelers in eerste instantie leren om te willen winnen.
We moeten steeds spelen om te winnen met volle overgave en niet spelen om niet te verliezen maar we moeten wel kunnen verliezen. Steeds aanvallend denken, dus één doelpunt meer maken als de tegenstander. Hieronder nogmaals samengevat in volgorde van belangrijkheid :

Samengevat : Belang van het wedstrijdresultaat :
1° De ontwikkeling van elke speler individueel.
2° De kwaliteit van het geleverde spel van ons eigen team tijdens de wedstrijd.
3° De prestatie van de ploeg in zijn geheel.
4° Het eindresultaat van de gespeelde wedstrijd.