You are here

Bij K.SK. Heist proberen we, samen met vele vrijwilligers, te werken aan een goede en degelijke jeugdwerking waarbij we enerzijds de pure voetbalopleiding willen benadrukken en anderzijds het voetbalspel op een plezierige en prettige manier proberen aan te leren. Onze jeugdspelers staan hierbij centraal en onze bedoeling is om hen beter te leren voetballen en voor te bereiden -ook op het mentale vlak- op een eventuele doorbraak in een eerste elftal! Daarvoor hebben we dan ook een volledig leerplan opgesteld waarbij al de facetten van voetbalopleiding aan bod komen en die op de gepaste leeftijd moeten worden aangeleerd. Wij streven er naar al onze spelers een optimale voetbalopleiding te geven waarbij we het spel, plezier en ‘fun’ niet proberen te vergeten.

K.SK. Heist jeugdacademie
Seizoen 2016-2017 heeft opnieuw veel in petto voor K.SK. Heist. Dit seizoen zal worden gekenmerkt als een overgangsseizoen: ons eerste elftal zal in de nieuwe Super Amateur Liga uitkomen en onze jeugd zal op een niveau spelen dat hen beter zou moeten liggen..
Sinds 2013 koos het K.SK. jeugdbestuur ervoor om een eigen Jeugdacademie op te richten, die ernaar streeft om op termijn meer eigen jeugdspelers naar het eerste elftal te loodsen en op de voetbalmarkt te brengen zodat zij hun kans kunnen wagen op het hoogst, haalbare niveau.

Om dit objectief te kunnen nastreven, werd gedurende dat voetbaljaar gestart met de 1ste fase met oa. Competentietrainingen voor boven- en onderbouw. We proberen jaar na jaar de kwaliteit van onze jeugdspelers op te drijven door enerzijds in te zetten op kwalitatieve trainers en anderzijds onze trainers de kans te geven zich bij te scholen. In de voorbije jaren mochten reeds enkele jeugdspelers proven van het voetbal op 2de klasse niveau. We hopen in de komende jaren nog heel wat spelers te zien doorgroeien tot kernspelers van ons eerste elftal.

Objectief jeugdacademie
Spelersniveau van nationale en regionale onderbouw optimaal afstemmen op een
toekomstige carrière binnen de nationale bovenbouw door de jeugdopleiding onderbouw op
te waarderen.

Onze doelstelling
“Iedere aangesloten speler volgens zijn/haar eigen mogelijkheden op een pedagogische en
sportieve verantwoorde manier, via een hoogstaande voetbaltechnische opleiding en onder
deskundige begeleiding, de kans geven zich verder te bekwamen in zijn/haar favoriete sport.
Mede door een constructief en open beleid, willen we komen tot het scheppen van een
verbondenheid met K.SK.Heist.”

Medische screening
Tijdens het seizoen 2016 – 2017 zullen alle spelers van de leeftijdscategorie U15 en U19 een hartscreening ondergaan evenals alle nieuw aangesloten spelers tussen deze 2 leeftijdscategorieën..

Samenwerkingsakkoorden:
Voor het seizoen 2016-2017, werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met: Booischot – Schriek – Wiekevorst – Hallaar en tevens met Lierse en Houtvenne

Jeugdtrainers

Ook dit jaar staat er weer een enthousiast team trainers klaar om onze jeugdspelers te begeleiden. K.SK. Heist streeft er ook naar om zo veel mogelijk gediplomeerde trainers in te zetten zodat we onze jeugdspelers in de best mogelijke omstandigheden kunnen begeleiden, zowel op als naast het veld.